Spoor 2 trajecten, een noodzakelijk kwaad of toegevoegde waarde?

Komende week rond ik mijn opleiding tot Secure Base Coach af aan de School voor Transitie. De opleiding gaat over de secure base die je bent als coach of begeleider en voert langs de thema’s van de transitiecirkel zoals hechting, het delen van intimiteit, afscheid nemen, rouwen maar vooral ook betekenis geven. Het was een intense opleiding waar ik naast professionele ook persoonlijke stappen heb gezet.

Als arbeidsdeskundige en casemanager begeleid ik mensen die in het verzuim zitten. Als arbeidsdeskundige is dit echter meestal maar eenmalig en als casemanager zit ik meer op het proces dan op het daadwerkelijk en inhoudelijk begeleiden en coachen van cliënten. Het zijn de spoor 2 re-integratiecoaches die echt langdurig de begeleiding oppakken. Dit zou dus beter bij me passen maar de huidige vorm leidt voor mij tot te weinig resultaat. Uit een recent onderzoek van het UWV is ook weer gebleken dat slechts in 7% van de trajecten een nieuwe baan wordt gevonden. En ik durf te beweren dat een groot deel van deze mensen deze baan ook wel zonder spoor 2 traject hadden gevonden. Hoezeer de spoor 2 coaches ook hun best doen en hoe goed ze ook zijn, 7% is gewoon te weinig.

”In slechts 7% van de trajecten wordt nieuw werk gevonden”

Een nieuwe insteek

Wat naar mijn mening beter kan in deze trajecten zijn twee onderdelen. Ten eerste moet er veel meer aandacht worden besteed aan afscheid nemen en rouw. Cliënten kunnen vaak door ziekte niet meer wat ze eerst wel konden. Hier dient aandacht aan te worden besteed en betekenis aan worden gegeven. Door het (her)definiëren van de roeping van cliënten kan vervolgens gericht worden gekeken wat een passend carrière pad is. Het is ontzettend belangrijk dat deze stap wordt doorlopen voordat er een passend zoekprofiel kan worden opgesteld. Ten tweede moet de begeleiding ook in groepsverband plaatsvinden. Met name cliënten in de ziektewet hebben een bijzonder klein netwerk en vangnet. Door in een groep te werken kan de rouw worden gedeeld, maar ook de twijfels, kan er troost zijn en zien de cliënten dat ze niet alleen zijn. Er zijn nog veel meer mensen die ook zoekend zijn om vorm te geven aan hun maatschappelijke rol met beperkingen. De groep als ‘secure base’.

Een nieuwe start

Met mijn compagnon Luuk de Groot heb ik hierom een tweede spoor traject ontwikkeld wat uit drie fasen bestaat. De eerste fase is gericht op het afscheid nemen van het oude werk en te leren leven met de beperkingen.  De twee fase is gericht op het vinden van de roeping en op het vertalen van die roeping naar het juiste profiel voor de arbeidsmarkt. In de derde fase zoeken de kandidaten naar werk en worden hierin ook begeleid. Het programma bestaat uit workshops in groepsverband, intervisie en individuele begeleiding. Met ervaren coaches en trainers beschikken we over verschillende expertises. Het programma is een volwaardig Spoor 2 Traject en voldoet aan de vereisten van het UWV en daarmee aan de wet Verbetering Poortwachter.

Op dit moment zijn we nog druk bezig met de website en de uitwerking van het programma, maar we gaan per 1 november van start met de eerste groep. Mocht je dit nu een mooi verhaal vinden en mee willen doen, of heb je als professional zelf kandidaten voor wie die een geschikt traject is, stuur dan een bericht: cees@zonverzuimadvies.nl of bel: 06-83987761 (voor nu, we zoeken nog een geschikte naam). In eerste instantie richten we ons op cliënten in de ziektewet, maar zullen de trajecten in de toekomst verder gaan uitbouwen voor andere doelgroepen.

Spoor 2 trajecten noodzakelijk kwaad? Wat ons betreft niet maar zeker van toegevoegde waarde!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.